گالری فیلم

اجرای نماهنگ سلام فرمانده در باغ فتح آباد کرمان

  • شناسه خبر: 407
  • تاریخ و زمان ارسال: 6 خرداد 1401 ساعت 12:46
بازخوانی و اجرای نماهنگ سلام فرمانده توسط ۴۰۰ دختر و پسر دهه نودی شهر اختیارآباد با حضور آحاد مردم اختیارآباد در باغ فتح آباد برگزار شد.
کرمان ۱۴۰۰